ASSOCIATE IN COMPUTER TECHNOLOGY

Ang pangunahinahing layunin ng Group Page na ito ay ang mga sumusunod:

1) Gawing Connected ang ACT students ng Datamex

2) Makapag-post ng mga Update sa mga event at activity ng
school.

3) Makapag-post ng ilang mga Paalala patungkol sa ilang
subjects

4) Maging daan para mas umunlad ang mga ACT students sa
pamamagitan ng mga ilang tulong sa pag-aaral halimbawa:
Tutorial para sa mga nahihirapan sa ilang mga subject, pag-
post ng links na may kinalaman sa pag-aaral at iba pa.Ang mga karagdagang layunin naman ng Group Page na ito ay ang mga sumusunod:

1) Maliban sa makapag-share ng kaalaman sa kapwa ACT Student, layunin din ng Group Page na ito na makapag-share ang bawat isa ng mga masasayang moment sa kanilang college life. Maaaring mag-post ng mga masasayang photos, at iba pa.Mga Alintuntunin sa Group Page na ito:

1) Pinahinhintulutang makapag-post ang bawat memeber ng mga Photo na nakakatuwa PERO hindi pinahihintulutan ang photo/s na nakakasakit sa damdamin ng kapwa member.

2) Hindi pinahihintulutan ang pag-post ng hindi magagandang salita at laban pa sa kapwa member. Halimbawa: pagmumura, panglalait at iba pang makasasakit ng damdamin.