Giải bóng đá phong trào Cát Ngạn 2014

ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ CÁT NGẠN 2014 TẠI HÀ NỘI
I. Mục đích – yêu cầu...