iPhone 6, 6 Plus Thailand (ไอโฟน6-ไทย)

คลับคนรักมือถือ iPhone 6, 6 Plus เข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็น ข้อดี ข้อเสีย สอบถาม เทคนิค ปัญหา วิธีการใช้งานต่างๆ หรือซื้อขาย-แลกเปลี่ยน