ห้องซื้อ-ขาย ชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งจังหวัดร้อยเอ็ด

ห้องซื้อขาย ชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถลงขายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเสียง ระบบไฟแสงสี ตามอัทธยาศัย ไม่มีการลบ การแบน
โดยชมรมฯเป็นเพียงแค่สื่อกลางให้ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสีย หากมีการโกงเกินขึ้นทางชมรมจะไม่รับผิดชอบอะไรใดๆทั้งสิ้น