Giới thiệu việc làm tại bắc cạn

nhóm lập ra với mục đích giới thiệu việc làm đến mọi người dân t...rong tỉnh biết ai có biết ở đâu tuyển việc làm thì giới thiệu cho mọi người được biết mong mọi người sẽ tìm được việc làm ưng ý với mình.