ROMERO CLAN

Binuo ang ROMERO CLAN na ito sa layuning mapagbuklod ang bawat isa na kasapi ng pamilya.. magkakakilanlan ang mga bagong sibol na angkan. Naway makatulong ang gropo na ito upang pagkaisahin tayo, ipaabot ang mga mensahe sa mga gustong pagsabihan... malaya po tayong mag post ng mga larawan ng meyembro ng pamilya natin para mas magkakakilanlan ng mabuti. MABUHAY TAYONG LAHAT.. GOD BLESS US ALL!!!