MUA BÁN ĐIỆN THOẠI CŨ THÁI BÌNH

Mua bán trao đổi điện thoại, máy tính bảng, và PC cũ mới. Và mấy... thành phần 4 chân ae cứ báo cáo nhé. Sẽ block hết ra khỏi nhóm đỡ ức chế.