Dân Chơi Lan

Đường rừng thấp thoáng một cành lan
Lay lay gió động, gió trên ...ngàn
Hương thơm khe khẽ luồn trong lá
Lữ khách chân trần vượt quan san...
(Thơ mượn ...) See More