Swertres El Capitan Tip

To help my Province mate in distress,,,
Walang Kulit
Walang bastos
Huwag Bastusin mga Babae dahil Babae ang mga Ina natin
Walang Siraan, Diskarte lang
Bawal humingi ng load pag may nagbigay tanggapin mo na lang dahil sayang...
At saka huwag mong kalimutan Sugal ito...