75 Kinh tế ĐHBK Đà Nẵng

Đưọc bác Tan Nguyen Minh tặng bài nhạc này
- Thơ: Tan Nguyen Minh
- Nhạc: Lê Minh Thế Sao Anh không về Chợ Dinh chơi
Nắng vương vãi ngã cong mái đình
Gió chiều Thị Nại mơn man hát
Vờn tóc ai bay trong mây xanh... Sao Anh không về Chợ Dinh chơi
Đồng lúa vàng ươm tận chân trời...
Bao cô thôn nữ tay thoăn thoắt
Gặt hái mùa vàng rất xinh tươi... Đây thôn Bình Thạnh kia Hưng Thạnh
Phố thị ngoại ô rất hữu tình
Hồn Anh rộn rã không cô lẻ
Bắt gặp tình thân...trong mắt xanh !?
Qui Nhơn, 6/5/2014 ,