KIJIJI KIPYA FC

Kikundi hiki ni cha kila mwananchi wa kijiji kipya so unaruhusa kujiunga na pia kutoa maoni juu ya kikundi hiki.