Dluhově exekuční poradna - Ing. Tomáš Kadora

DLUHY- EXEKUCE - INSOLVENCE (ODDLUŽENÍ) - PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
www.financni-spravce.cz
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SPRÁVCE SKUPINY:
Tomáš Kadora, Miluše Kadorová
- DLUHY - řešení předžalobní a žalobní fáze; nově možnost využít hypotečního specialisty pro refinancování hypoték a snížení měsíčních splátek
- EXEKUCE - sloučení exekucí, zastavení exekucí (nemajetnost, rozhodčí doložky), postižení majetku třetích osob či nezabavitelného majetku, řešení situace, kdy vás má, nebo již navštívil vykonavatel soudního exekutora
- INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ a ODDLUŽENÍ - informace, analýza situace, zpracování návrhu na oddlužení, rady k již běžícímu řízení, příprava na soudní jednání
- OSTATNÍ - zvyšování finanční gramotnosti, jednání s pojišťovnami - kontroly pojistných smluv, úspory na pojistných produktech, pojistná plnění
OSOBY OPRÁVNĚNÉ (= ověřené a věci znalé :)) JEDNAT JMÉNEM SKUPINY:
Honza Oliwa - právní konzultant
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KAŽDÝ DALŠÍ, KDO BY NABÍZEL NA TÉTO SKUPINĚ JAKÉKOLI SLUŽBY, NENÍ MNOU POVĚŘENÝ, OVĚŘENÝ A NEDOPORUČUJI JAKÉKOLI JEHO SLUŽBY.
DOPORUČUJI JEDNAT TEDY POUZE S VÝŠE UVEDENÝMI OSOBAMI A TO ZEJMÉNA VE VAŠEM VLASTNÍM ZÁJMU.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tel: 739 309 647
mail: [email protected]