World Anime & Manga

nhóm giúp mọi người gần xa kết bạn làm quen... bàn với nhau về One piece. Naruto . Fairy Tail . Tokyo Ghoul ... đăng ảnh .. phim .. nhạc .. bài vẽ chỉ liên quan đến tên nhóm... nghiêm cấm đăng hentai ecchi... so sánh nhân vật phim khác... video xxx.. viettel ... quảng cáo ... ai vi phạm thì cho out ...
chúc mọi người vui vẻ