Kyrgyz Translate - Кыргыз тилин Google Translate'ке кошобуз

Кыргыз тилин Google Translate кызматына кошууга ыктыярдуу салым кылуучулар тобунун баракчасы.
Бул демилге толугу менен ачык, каалаган киши биздин топко кошулуп, же өз алдынча эле http://translate.google.com/community баракчасына кирип, берилген тапшырмаларды аткарып, салым кошо берсе болот.
Бул топтун максаты -- долбоор боюнча өз ара пикир алмашуу, иш-чараларды уюштуруу, жана маалыматтык колдоо көрсөтүү.