KẾ TOÁN THUẾ PRO

Ngày 28 tháng 6 năm 2014, Group "Kế toán thuế Pro" được thành lập, là diễn đàn dành cho tất cả các bạn làm Kế toán, Kiểm toán trao đổi chuyên sâu về Kế toán Kiểm toán.
- Một số quy định của Group:
+ Như tiêu chí của group là trao đổi về Kế toán, Kiểm toán và các chế độ chính sách liên quan đến Kế toán, vì vậy các thành viên không đăng bài ngoài nội dung trên.
+ Không quảng cáo dưới mọi hình thức.
+ Các thành viên được đăng tìm việc về Kế toán, tuyển dụng Kế toán.
+ Khi đăng bài thì đăng trực tiếp không dẫn đường Link.
Thanks các bạn