GMAT Online Group - VietAccepted GMAT

Public Group cho những bạn đang ôn luyện GMAT. Các bạn có thể đặt các câu hỏi liên quan của mình đến GMAT ở đây và VietAccepted GMAT & các thành viên sẽ cùng giúp bạn trả lời. Tất cả vì một mục tiêu Beat The GMAT