^^ Hội những người đang chơi iGà trên Facebook ^^

Nơi mọi người có thể giao lưu chém gió trao đổi những vấn đề trong iga.giao lưu làm quen,kết bạn buôn bán và cũng là sân chơi để anh hùng trong các bang hội có thể thách đấu lẫn nhau