Liên Minh Huyền Thoại

-Hoà đồng vui vẽ, chia sẽ nhiệt tình :-D !!!

#Bị BAN
BAN... các thành viên đăng bài buôn bán
BAN các thành viên đăng bài kèm đường link
BAN các thành viên "sũa" trong bài dăng của ADMIN
BAN các thành viên xin acc

Ai muốn góp ý gì về nhóm chat riêng với Admin .... :)
nhóm LOL mục đích giải trí.....