K54 FTU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Group chung của k54 ngành TCNH - nơi trò chuyện, thảo luận, nhận thông báo từ giảng viên,..