Μ.ΠΕΖ-Almost Connected

Δύο μουσικά σχήματα από την Δράμα που συνυπάρχουν και συνεργάζον...ται... Μπορείτε να μας ακούσετε στο www.myspace.com/mpez123 και www.myspace.com/almostconnected αντίστοιχα. Περιμένουμε τις απόψεις σας!