ISPSC Tagudin Batch 1998

Taga-ISPSC Tagudin Batch 1998 ka kung...

Dugtungan para mabuo ang sentence!

Example:
... Kung kilala nyo ako!!! Hakhakhak!
:)) Veejay