Klub amaterske fotografije " Sveti Lovreč " - KAF

02.05.2009., klub je osnovan. Predsjednik ove udruge je Kristian Macinić. Tajnik je Darko Hrastovčak, a rizničar Ivana Puškarić. Upravni odbor čine 3 već spomenuta člana, te Manuel Paljuh, Filip Babajko, David Meden i Davor Smoković. KAF okuplja amatere i profesionalce fotografe, neovisno o dobi i teritorijalnoj pripadnosti.