CLB KIẾN TRÚC VÀ ĐỒ HOẠ

CLB KIẾN TRÚC & ĐỒ HOẠ là một Group Facebook hoạt động như một cộng đồng của những người yêu thích, đam mê tìm hiểu về kiến trúc và đồ hoạ, cũng như những điều liên quan,... Cũng là nơi giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, đồ án, thủ thuật phần mềm của 2 lĩnh vực kiến trúc và thiết kế đồ họa
Thành viên của CLB bao gồm nhiều thành phần: sinh viên, kiến trúc sư, các nhà thiết kế nội thất,... và bất cứ ai yêu thích kiến trúc và đồ họa.

Nội dung các bài đăng trên CLB được coi là hợp lệ bao gồm những gì liên quan đến lĩnh vực đồ họa nói chung, kiến trúc, tuyển dụng, hoặc một số bài chém gió, góp vui ...etc

Cấm tuyệt đối mọi hình thức BÁN HÀNG ĐA CẤP...

Nội dung bài đăng trên CLB do chính các thành viên đăng bài đó lên chịu trách nhiệm , CLB không có trách nhiệm khi xảy ra kiện tụng, tranh chấp hoặc có các tố cáo về bản quyền liên quan tới các bài đăng này ...