Informační věda a srovnávací mediální studia 2014-15

Pracovní skupina pro předmět Informační věda a srovnávací mediální studia 2014-15 na SNM FF UK