Hội quân nhân nhập ngũ 24-2-2005 tiểu đoàn 11-F377

Tổng thu chi đầu năm 2015
Danh sách đóng quỹ nhóm 27 đồng chí 500k/ người.
1 nguyễn văn tiến
2.hoàng ngoc cường
3.đỗ tiến đạt
4.nguyên hũu trung
5.nguyễn đình hải
6.nguyễn bá hoàn
7.vũ đình tùng
8.nguyên văn thảo
9.nguyễn viết phong
10.nguyễn đức tâm
11.vuong đình hiếu
12.nguyễn mạnh phú
13.nguyễn công dũng
14.lê duy nhật
15.lê văn khánh
16.nguyễn hữu zen
17.dỗ thế xoa
18.lê quang bản
19.bùi huy dũng
20.vũ tiến dũng
21.vũ quang luân
22.phùng văn đoàn
23.vũ tiến thùa
24.bùi xuân phúc
25.phạm tiến mạnh
26.lê đình hưng
27.tuấn phú đô
Tổng thu 27 d chí =13.500.000 đ
****Thu lần 2 sau khi hát 500.000 đ
1.thảo
2.hưng
3.tâm
4.đạt
5.dũng
6.dương
7.tùng xp
8.phong
9.xoa
10.hải
11.phú
12.tuấn p.đô
13.hoàn
14.phúc
15.luân
16.đoàn
17.mạnh
Tổng thu lần 2 = 8.500.000đ
***** tổng chi ngày 30_4= 16.823.000
1. Riệu 500.000đ
2.caphê 550.000đ
3.tiền ăn 6.870.000đ
4.dót bia 2.400.000đ
5.hát 6.503.400đ Chốt lại .
Thu 13.500.000đ
+ 8.500.000đ
= 22.000.000đ Tiền thu. 22.000.000đ
- Tiền chi. 16.823.000đ
= tiền quỹ ̀.5.177.000