Câu Chuyện Sức Khoẻ( Health Talk)

Câu chuyện sức khỏe là nơi tất cả mọi người có thể giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật các thông tin, các vấn đề liên quan đến y tế, chăm sóc sức khỏe.
Mục tiêu của group là tất cả mọi người sẽ có những kiến thức chăm sóc sức khỏe khoa học. Vì một Việt Nam khỏe mạnh!