BONZA LIKAKHAZIKIKA LIMASANDUKA CHOONA; KUKAMBILANA kwa MSILAMU ndi KHRISTU

Mwadzuka bwanji abale anga. Choyamba tiyeni timuyamike ambuye yemwe wachitaxo zodabwitsa kuti mpaka tipedzeke ndimoyoxo. Siinfe opambana kapena ndife anzeru koma ndi chisomo chambuye wathu alemekezeke atate. Mulungu wanga lipangeni tsikuli kukhala lapamtengo wapatali likamatulika dzuwa mbuye tengani mzimu wanga atate. Oh mulungu wanga achidzeni anthu onse omwe akusautsidwa ndimatenda osiyanasiyana komaso onse osowa atate achitileni chifundo ndi mphamvu yanu. Ndikudziwa leroso tikusiyanaso ndi abwenzi anthu oh mulungu wanga akhudzeni ndidzanja lanu.AMEN