HK孕婦媽媽嬰幼兒物品交易站(香港地區)

各位會員請注意谷主開呢個谷系為左方便大家賣到平靚正bb@孕婦物品.嚴謹低買高賣請各位Po野寫明價錢
請勿放嬰幼兒孕媽媽以外物品.其他物品出post不會通知直接删除

「所有買賣風險必須由自己承擔」
每日只可出4個post.多過5張圖片請開相本
每日可推文4次.多謝合作