SEdulur LAWas klAS 3C 91 (SELAWAS C)

Assalamuallaikum.wr.wb.Kanthi Ngucapaken raos syukur dumateng ngarsanipun Gusti Ingkang hamurbeng dumadi,Ingkang smpun paring berkah,hinayah lan hidayahipun dumateng kito sami,sahenggo kulo lan panjenengan saged makempal manunggal wonten ing pakempalan ing Dunia maya,ingkang sampun manggihanken kulo lan panjenengan sedoyo..
Group puniko kaulo damel kangge wadah ajang silaturahmi lan temu kangen rencang sedulur lawas klas 3C taon 91,Mugi kanthi pakempalan puniko paseduluran soho pasederekan kito saged langgeng dumugi Akhir jaman..
Kaulo pinongko Admin ngaturaken gung'e samodro pangaksami hambok bilih wonten gulap gangsali ukoro soho kirang trapsilo anggen kawulo matur.kawulo hamung manungso limrah titah sawantah kathak keklilapan...Wonten lepat'e saking kulo pribadi,wondene wontene bener meniko saking kersane gusti Allah SWT..Amung cekap semanten atur kaulo wabillahi taufik walhidayah wasalamuallaikuk wr wb.Nuwun.