MEMBANGUN MALAKA DARI PINGGIRAN BERSAMA HERMAN SERAN