НШЗО (ШЗО) "Христо Ботев" Плевен

С Указ № 2 на княз Фердинанд I за преименуването на унтерофицерската рота в Школа за запасни офицери (за приготовление на запасни подпоручици в пехотата при Военното на Негово царско Височество училище) се открива особена "Школа за приготвяне на запасни подпоручици".

12 години след предислоцирането на ШЗО в Плевен е предоставен нов район за строителство на казармено-жилищен фонд,отговарящ на новите потребности на учебното заведение.Това е терен, на който са се водили епичните боеве за Плевен през 1877 година.Първата копка на новата школа, намираща се дотогава в три района на града, е направена на 19.12.1976 г. На площ от 700 дка са изградени и предадени в експлоатация 41 обекта за периода от 1978 до 1991 година. Само през първият етап на строителството са реализирани капиталовложения на строително-монтажни работи, машини и съоръжения и обзавеждане за 22 млн. 317 хиляди лева. Новият казармен район, включващ административно-битов, физкултурно-спортен, домакинско-складов, паркова територия - технически район, учебни полигони, е изграден съвместно с представители на под. 38420 -София - инвеститор, ПРОНО-София - проектант, и под. 42390 -Плевен - изпълнител.

През 1998 година паралелно с школническите батальони са сформирани и два батальона за подготовка на младши командири за нуждите на Сухопътни войски. В края на годината на базата на съществуващите се формират 4 батальона за младши командири и 3 батальона за подготовка на новобранци. Подготвят се командири на мотопехотни отделения, командири-мерачи и механик-водачи на БМП 1. От 2000 година се обучават и механик-водачи на БМП 23 и механик-водачи на самоходни гаубици. Командири мерачи и механик-водачи на Т-72 и Т-55, командири на свързочни разчети, санитарни инструктори, командири на артилерийски разчети получават първоначалната си подготовка в Плевен до 2001 година. От началото на 2002 година паралелно с подготовката на новобранци със срок на обучение месец и половина са се обучавали и войници специалисти със срок на обучение три месеца - мерачи на картечници, мерачи на РПГ-7 В, механик-водачи на МТЛБ, СМХ и СГ, санитарни инструктори и шофьори на автомобили, БТР и БРДМ в град Русе. Започва обучението и на кадрови войници в два модула: за първоначална общовойскова подготовка с продължение 20 дни и за придобиване на ВОС и квалификация в зависимост от специалността - автоматчици, картечари, бордови мерачи, снайперисти, шофьори, механик-водачи на верижни машини и гранатометчици.


Командири

Майор Димитър Стойчев -1901-1902 г. - началник на Школата за запасни подпоручици от пехотата
Майор Никола Габровски - 1902-1904 г. - началник на втория випуск на Школата за запасни подпоручици от пехотата
Майор Иван Кръстев -1904-1905 г. - началник на новосформираната Школа за приготовления на запасни подпоручици от артилерията
Генерал-майор Асен Константинов - 1.10.1905-31.12.1905 г. - началник на школата
Полковник Павел Павлов - 1908-1910 г. - началник на школата
Полковник Борис Дрангов -1916 г. - началник на ШЗО в Скопие
Генерал-майор Георги Иванов - 12.9.1944-17.01.1946 г. - началник на ШЗО
Полковник Петър Хаджииванов - 17.01.1946-3.9.1946 г. - началник на ШЗО "Христо Ботев"
Генерал-майор Цоньо Ганев - 3.9.1946-15.9.1950 г. - началник на ШЗО "Христо Ботев"
Генерал-майор Петър Илиев - 1950-1953 г. - началник на ШЗО "Христо Ботев"
Полковник Янкулов - 1953-1954 г. - началник на ШЗО "Христо Ботев"
Генерал-майор Иван Владов-15.9.1961-1972 г. - началник на НШЗО "Христо Ботев"
Полковник Петър Симеонов - 1972-1973 г. - началник на НШЗО "Христо Ботев"
Полковник Иван Чавдаров - 10.1973- 09.1981 г. - началник на НШЗО "Христо Ботев"
Генерал-майор Ганьо Иванов - 1981-1985 г. - началник на НШЗО "Христо Ботев"
Генерал-майор Славейко Димитров-1985-1990 г. - началник на НШЗО "Христо Ботев"
Генерал-майор Димитър Кръстев -1990-1992 г. - началник на НШЗО и ШЗО "Христо Ботев"
Полковник Христо Иванов - 1992-1998 г. - началник на ШЗО "Христо Ботев"; 1998-1999 г. - началник на ЦУЦПМКН "Христо Ботев"
Бригаден генерал Тодор Георгиев - 05.2000-06.2002 г. - началник на ЦУЦПМКН "Христо Ботев"
Бригаден генерал Георги Георгиев - 06.2002-05.2004 г. - командир на Учебна база "Христо Ботев"
Бригаден генерал Янко Янев - 05.2004-06.2006 г. - командир на Учебна база "Христо Ботев"
Полковник Георги Ганчев - 06.2006 - 31.05.2008 г. - командир на Учебна база "Христо Ботев"

Текстът е цитат от
http://forum.boinaslava.net/showthread.php?t=7802&page=2