Afghanistan In My Heart

قــــــــــــانون گـــروپ :
محیطی شاد و صمیمی در کنار شما دوستان عزیز
1:جنگ با فراد گروپ (منع )
2:توهين به افراد گروپ و يا خارج از گروپ (منع )
3: لطفاً حرمت یکدیگر را حفظ کرده و از درج مباحث سیاسی ، سکسی ، غیر اخلاقی و همچنین بی احترامی کردن به یکدیگر خودداری کنید
4:گروپ برای تمام افغانها عزيز ميباشد
5: آزار دادن افراد گروپ (منع)
6: پوست كردن لينك هاي گروپ خود (منع )

با رعايت فرمودن قانون ذيل ميتوانين از گروپ زيبا و دلچسپ لذت ببيريد