THÔNG TIN VIỆC LÀM SINH VIÊN !!!

Group được xây dựng nhằm mục đích giúp các bạn sinh viên có thể tiếp cận những nguồn việc làm uy tín chất lượng. Ad sẽ quản lý và hạn chế thấp nhất những bài đăng thuộc nhóm bán hàng đa cấp và những bài liên quan đến việc truyền bá những hình ảnh xấu và clip đen. Mong mọi người cùng hợp tác để nhóm phát triển tốt.