Trao Đổi Sách - CLB Thích Đọc Sách

"Nhóm Trao Đổi Sách" là một hoạt động mở của CLB Thích Đọc Sách.... Thân mời các bạn yêu mến sách muốn trao, đổi, hoặc thậm chí tặng sách thì đăng nội dung lên group này nhé :) Hoặc tại đây http://thichdocsach.org/forums/mua-ban-trao-doi-sach/
Vui lòng không quảng cáo bán sản phẩm (bao gồm sách) trên group này.