‫בריאות נקיה‬

בקבוצה ציבורית זו נעסוק בנושאי בריאות בלבד הקשורים לרפואה ממסדית ורפואה משלימה. חשיפת האמת כולה בכל מה שקשור לבריאות. מידע בזמן אמת הנסמך על עובדות ומחקרים. אנחנו גורסים בגילוי האמת כולה ולא רק חלק ממנה. הכל לתועלת הציבור הרחב ובריאותו. אנחנו מאמינים במחקר ולמידה עצמיים והבאתם לידיעת הציבור כולו.