GosuVN.s10

+++ Ai muốn vào nhóm thì vào game pm .Imba.Gosu báo tên mình sẽ add vào guild.