BUH - Đại học Ngân Hàng

gắn kết lại các tân sinh viên của BUH từ nhiều tỉnh thành khác nhau,giao lưu và trao đổi học tập