8X entrepreneur - Hội doanh nhân 8X

This group create for connect 8X entrepreneur in Vietnam to build great Vietnamese 8X entrepreneurs team.
Đây là nơi để kết nối những anh em 8X làm kinh doanh và có khát vọng khởi nghiệp để cùng chia sẻ và hỗ trợ nhau, tạo dựng một thế hệ doanh nhân Việt Nam có ảnh hưởng toàn cầu.