Etholwch - Elect Arfon Jones, Plaid Cymru

Y Cynghorydd Arfon Jones yw ymgeisydd Plaid Cymru yn etholiadau Comisiynydd yr Heddlu dros Ogledd Cymru.

Councillor Arfon Jones is the Plaid Cymru candidate for the Police Commissione elections for North Wales.