Gimtojo Krašto Judėjimas: Už Lietuvą be JAV, ES, NATO imperijos!

Gimtojo Krašto Judėjimas:
Už Lietuvą be JAV, NATO, ES imperijos...!
Už Lietuvą be neo-liberalaus kapitalizmo!
Už Lietuvą be tarptautinių finansinių institucijų vergijos!
Už Lietuvą be Vašingtono ir Briuselio kolaborantų!
Už Lietuvą be melo ir propagandos!
Už Lietuvą be CŽV kalėjimų!
Už Lietuvą, kurioje būtų gera gyventi!

Ramūnas Alaunis
JAV Centrinės Žvalgybos Valdybos įvykdytų žudynių chronologija: http://www.huppi.com/kangaroo/CIAtimeline.html

Homeland Movement of Lithuania:
Lithuania without the US / NATO and EU empire!
For Lithuania without neo-liberal capitalism!
For Lithuania without slavery of international financial institutions!
For Lithuania without Washington and Brussels collaborators!
For Lithuania without lies and propaganda!
For Lithuania without CIA prisons!
For Lithuania, which would be good to live!

Ramūnas Alaunis