Frømandsklubben Helgoland

Frømandsklubben Helgoland
Københavns aktive dykkerklub
Vi har i Frømandsklubben Helgoland de seneste år kunnet tilbyde medlemmerne en dykkertur cirka hver anden uge, derfor synes vi godt vi kan kalde os aktive

Som medlem i frømandsklubben Helgoland, har du fri adgang til klubben 24/7 og kan opbevare alt dit udstyr i et aflåst skab.

Fordi vi er så mange, kan du altid finde nogen der har de samme dykker interesser som dig.

Eller du kan lære noget nyt af vores instruktører eller vores engagerede medlemmer.

Vi har i Februar 2013 købt og installeret et topmoderne kompressoranlæg fra BAY kompressor, så vi er leveringsdygtige i alle lufttyper og kan fylde hurtigt fra vores flaskebank.
Luft er gratis for medlemmerne.

Frømandsklubben Helgoland er stiftet i 1969 og er fra kun 6 medlemmer vokset støt og roligt til i dag omkring 90 aktive og 90 passive medlemmer. Naturligvis er ikke alle stadig lige aktive, men der er masser af muligheder for at komme ud og dykke for dem der gerne vil det. Klubben råder nemlig over gummibåde til stranddyk og ejer dykkerskibet "Diva".

Klubben arrangerer ture til Øresund, Østersøen og engang imellem til Kattegat. Klubbens Turudvalg står for planlægning og afvikling af dykkerturene, og disse annonceres for en måned ad gangen i klubbens blad Parolen som du finder på vores hjemmeside
www.helgoland.dk
Her er også kontakt mail og indmeldelsesblanketter.
kontaktperson for nye medlemmer, er Jens Peter Henningsen.

Der dykkes mest på vrag på bådturene mens turene med gummibåden kan gå til et hvilket som helst kystnært dykkermål indenfor køreafstand fra København. Kun deltagernes fantasi sætter grænsen for hvad der kan dykkes på.

Weekend ture kan gå til Jylland, Falster, Lillebælt og lange weekender kan gå til Sverige og Norge.

Udlandsrejser: i de seneste år er vi ud over at rejse til Bornholm og Lysekil i Sverige også begyndt at tage på dykkerrejser til Ægypten og Malta.

Dybbølsgade 15
1721 København V.
Mail: [email protected]