หางาน บางพลี บางนา บางแก้ว บางบ่อ เคหะบางพลี (สำหรับคนสมุทรปราการ)

กลุ่มนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแชร์งาน หางาน เท่านั้นไม่อนุญาตให้ โฆษณา...สินค้า ขายสินค้า และอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับงาน ถ้าเจอ บล็อก อย่างเดียวคับ. #Admin