เหรียญ เจริญพร สัตตมาส หลวงปู่ทิม อิสริโก 2558 โดย..คนรัก อ.ชินพร สุขสถิตย์

ทุกท่าน และ ทุกกลุ่ม มี บทบาทต่างกันออกไป ต่างที่มาต่างนิสัย แต่ ถ้าท่านเข้าร่วมกลุ่มนี้ ขอให้ถือว่า ท่านรักและเคารพ หลวงปู่ทิม อิสริโก กับ อ. ชินพร สุขสถิตย์ เหมือนๆ กันเท่านั้น..แต่ถ้าไม่เป็นดังที่ว่ามาแล้ว ที่นี่ไม่ยินดีต้อนรับ..