Chợ Sinh Viên Y - Dược Thái Nguyên

Chợ đồ cũ, dọn nhà thanh lý đồ cũ, cần bán đồ cũ giá cao. Khu vự...c cần bán thanh lý tất cả mọi mặt hàng đồ cũ đã qua sử dụng, không dùng đến.