Vejen Til Islam

Vejen til islam er dannet med formålet at belyse om islam gennem... informations deling og diskussion.

Nedenstående regler som vi håber alle vil overholder for at, gruppen kan fungere bedst muligt og gavne alle.

§1: Alle opslag skal være på dansk, så alle kan forstå dem. Såfremt der ønskes, at deles materiale på et andet sprog, skal det her givet et kort resumé på dansk.

§2: Alle opslag skal have en beskrivelse – Dette betyder også at vers fra koranen eller Ahadit fra Profeten (saw) indgår under samme regel.

§3: Alle opslag skal være islamiske, såfremt de ikke er, bliver de slettet omgående.

§4: Islam forener folk, derfor tolerer vi ingen sekterisk emner her på siden.

§5: Ingen reklamer, annoncer, donationer på siden medmindre en administrator har godkendt dette. Hvis ingen aftaler er tilstede, har admins frihed til at slette omslaget.
Kontakt Jetmir eller Aysha for, at lave en aftale.

§6: Alt spam fører til udvisning af gruppen,
permanent.

§7: Brug kun et anstændigt sprog, der harmonerer med islamisk akhlaq (opdragelse) og manerer.

§8: Gruppen tillader ikke mudderkast eller person angreb hverken på grupper eller personer - gå efter bolden og ikke manden i diskussioner.

§9: Lad være med at brase ind i en tråd og ignorere folks kommentarer, ligesom du heller ikke ville brase ind i en samtale mellem folk og overfuse dem med ytringer uden at vide hvad de har talt om.

§10: Opslag der allerede er delt bedes ikke delt igen.

§11: Hvis dit opslag/din kommentar bliver slettet af administratorerne, så lad være med at dele det igen.
Kontakt en admin.

§12: I diskussioner skal de islamiske regler for samtaleetik overholdes, uanset om:
Vi er her for at lære af hinanden og lære fra os om islam som en ideologisk størrelse, så lad det ske i henhold til de regler, der er for samtale og diskussion i ideologien Islam.

§13: Hvis du mener, at administratorerne (som er mennesker) enten selv overtræder reglerne, ikke lige er opmærksomme på en overtrædelse af reglerne eller uberettiget har slettet dit opslag/din kommentar, så kontakt venligst en administrator.

§14: Er der problemer så kontakt en administrator og forsøg ikke selv på at løse problemet ved at blive grov, at bande eller lave takfeer, administratorerne skal nok tage sig af sagen.

§15: Billeder af ting som, subhanallah på et styk brød, mad, vand og lignende bliver slettet omgående.

Ønsker man at tage kontakt til en admin, så bedes brødrene, kontakte mandelige admins, og søstrene kontakter de kvindelige admins