ILLSLICK DOWNLOAD MP3 FREE

//กฎของกลุ่มมีดังนี//
1.ห้ามโพสต์เรื่องการเมือง
2.ห้ามโพสต์สอดเสียดด่าทอต่างๆ
3.ห้ามขายของพวง ยาลดความอ้วน,อกฟูรูฟิต ฯลฯ
4.ห้ามใช้คำหยาบ
5.ห้ามโพสต์โฆตษนาต่าง ทำงานออนไลน์,ปั้มไลค์,ปั๊มผูติดตาม ฯลฯ
//หากทำผิดกฎจะอยู่ในความพิจารณาของแอดมิน//
เพลงจะค่อยๆอัพเรื่อยๆครับ