Apple - (Group chia sẻ hiểu biết về IOS)

Nơi giao lưu kinh nghiệm IOS. Trợ giúp các thành viên các vấn đề liên quan đến phần mềm thiết bị IOS (Restore, jailbreak, nâng hạ frimware chíp A4 trở xuống, theme...)
Source cydia: http://ifanvn.com/