Anime [TH]

ยินดีต้อนรับคนรักอนิเมะ
กลุ่มนี้สำหรับคนรักอนิเมะเท่านั้นๆ
โพสต์ถาม หรือจะให้ติชมมุขหรือวาดรูปแข่งกันก็ได้จ้า ขายของ ลงรูป 18+ '' รูปตัวเอง(ถ้ามีกิจกรรมก็ไม่เป็นไร) '' ลบไม่บอกนะครับ..