‫Anglers Meeting קבוצת מפגש הדייגים‬

מטרות הקבוצה
==========
להוות פלטפורמה לדיאלוג בין חובבי הדיג בישראל בנושאים הבאים:

א. תפיסות דיג.
ב. דיג מסירה , קיאק – JIG , TROLLING , בולוס, פופינג...
ג. דיג חוף – דיג בז'ירז'ור, פתיון מהחוף.
ד. תחזית.
ה. ציוד דיג - קניית ציוד, תחזוקה, הדרכה.
ו. מתכונים.

כללי הקבוצה:
א. אין להעלות פוסטים פוגעניים ברמה האישית. אין להשמיץ ולפגוע במי מחברי הקבוצה.
ב. על הפוסטים להיות ענייניים וקשורים לדיג.
ג. יש לשמור על תרבות דיון וכבוד הדדי.
ד. כל פרופיל המפיץ דברים שאינם מבוססים לוקח על עצמו את האחריות המשפטית לפרסום הדברים.
ה. חל איסור על פרסום מסחרי. אין לפרסם בתי עסק.

בברכת שיח פורה ולמען דיג ספורטיבי מהנה ושמירה על הים.

צאו לים ספורט הדיג בעיצומו!