Arboristide Koda

http://www.arboristidekoda.ee/

Koja tegevuse eesmärgiks on arboristi kutse propageerimine ja kutsestandardite väljatöötamisel osalemine lähtuvalt Euroopa kvalifikatsiooniraamistikust (European Qualifications Framework), samuti vajalike oskuste, teadmiste-hoiakute kujundamine ja konkurentsivõime suurendamine läbi koolituste, meedia ja elukestva õppe ning arboristide õiguste kaitsmine.

Teeme koostööd tegevarboristide, õppeasutuste, kutsenõukogude, sihtrühmade, meedia ning erinevate organisatsioonidega nii Eestist kui välisriikidest ja kõigiga, kellele on tähtis Eestimaa säästlik areng, loodushoid ja mets, puude terve kasvamine ning kauni elukeskkonna kujundamine. Oma toimingutes lähtume Eesti Vabariigi seadustest, Arboristide Koja põhikirjast ning nii Arboristide kui ka Vabaühenduste eetikakoodeksist.

Astu Sinagi meie Kotta, ulata meile oma sõbrakäsi, ja panustame Eesti puuhoolduse arengusse üheskoos!